Čt 8. 11. 2022 18.30 Radotín

SC Olympia Radotín CTJ Sokol Rudná E
5 : 3

SC Olympia Radotín C
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Petr Zlatník 424 293 131 9 2 1
Michal Minarech 346 251 95 18 1 0
Vojtěch Zlatník 471 329 142 4 1 1
Ludmila Zlatníková 387 281 106 12 1 0
Jan Kalina 416 290 126 5 1 0
Petr Žáček 394 270 124 13 2 1
2438 1714 724 61 8 5
TJ Sokol Rudná E
Jméno Celkem P D Ch Dr B
Jana Fišerová 352 265 87 20 0 0
Helena Machulková 348 262 86 18 1 1
Luboš Machulka 440 306 134 4 1 0
Miloslav Dvořák 399 258 141 9 1 1
Petr Fišer 423 309 114 12 1 1
Jaroslav Mařánek 331 236 95 21 0 0
2293 1636 657 84 4 3

SC Olympia Radotín C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Petr Zlatník 1
1 148 69 5 217 1
2 145 62 4 207 1
293 131 9 424 2
Michal Minarech 0
1 129 52 12 181 1
2 122 43 6 165 0
251 95 18 346 1
Vojtěch Zlatník 1
1 154 72 4 226 0
2 175 70 0 245 1
329 142 4 471 1
Ludmila Zlatníková 0
1 142 62 4 204 1
2 139 44 8 183 0
281 106 12 387 1
Jan Kalina 0
1 139 65 2 204 0
2 151 61 3 212 1
290 126 5 416 1
Petr Žáček 1
1 122 62 6 184 1
2 148 62 7 210 1
270 124 13 394 2
Celkový výkon družstva 1714 724 61 2438 8 5
SC Olympia Radotín C
Hráč # P D Ch Σ Dr Body
Jana Fišerová 0
1 131 44 8 175 0
2 134 43 12 177 0
265 87 20 352 0
Helena Machulková 1
1 113 42 9 155 0
2 149 44 9 193 1
262 86 18 348 1
Luboš Machulka 0
1 150 80 0 230 1
2 156 54 4 210 0
306 134 4 440 1
Miloslav Dvořák 1
1 123 80 1 203 0
2 135 61 8 196 1
258 141 9 399 1
Petr Fišer 1
1 153 71 5 224 1
2 156 43 7 199 0
309 114 12 423 1
Jaroslav Mařánek 0
1 116 43 11 159 0
2 120 52 10 172 0
236 95 21 331 0
Celkový výkon družstva 1636 657 84 2293 4 3